پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین

توسعه دغدغه‌ اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم‌زمان در پیش گیرد.

چکیده

توسعه دغدغه‌ اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم‌زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده‌اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی پیوسته است.

"پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چینتوسعه دغدغه‌ اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است"اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می‌توان آن را توسعه‌نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران‌زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی‌ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه‌رو خواهد کرد.

کلیدواژه ها: چین؛ رشد اقتصادی؛ توسعه سیاسی؛ توسعه نامتوازن

فصلنامه سیاست جهانی - دوره ۵، شماره ۳، پاییز 1395 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز