مهدوی کیا پا به پای نوجوانان تمرین کرد

مهدوی کیا پا به پای نوجوانان تمرین کرد
زندگی فوتبال
زندگی فوتبال - ۱۱ خرداد ۱۳۹۲تمرین تیم ملی زیر۱۷ سال امروز صبح در زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. در این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول کسانی بودند که در مقابل عراق بازی کرده بودند و به همین دلیل تمرین ریکاوری را انجام دادند.

گروه دوم هم بازیکنانی بودند که مقابل عراق بازی نکردند و تمرینات تاکتیکی را پی گرفتند.

گروه اول زیرنظر مهدی غفاری، تمرینات سبکی را انجام دادند ولی گروه دوم زیرنظر دوستی مهر و عزت الهی کارهای تاکتیکی دفاعی و حمله‌ای را مرور کردند. مهدی حیدری هم با دروازه‌بانان تمرین کرد و هوشمند جعفری بازیکنانی که مصدومیت‌های جزئی داشتند را با حرکات کششی و نرمشی تمرین داد.

در این تمرین مهدی مهدوی کیا پا به پای نوجوانان تمرین کرد و با آنها ضربات ایستگاهی، سانترها و پنالتی زدن را مرور کرد. مهدوی کیا در بخشی از تمرین روی ارسال ضربات کرنر و ارسال از کناره ها تمرینات بسیار شادابی را انجام داد که نوجوانان تیم ملی زیر۱۷ سال را به وجد آورد.

با به پایان رسیدن تمرین، اردوی تیم ملی زیر۱۷ سال به پایان رسید.

اردوی بعدی تیم ملی ۱۷ خرداد آغاز می‌شود و تا ۲۵ خرداد ادامه خواهد داشت.

بازیکنان دو روز اول در کمپ تیم‌های ملی خواهند بود و ۲۰ خرداد به بیرجند خواهند رفت.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو فردا اعلام خواهد شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز