ببینید | حمله نماینده مجلس به هزینه جراحی‌های اقتصادی دولت

خبر آنلاین - ۱۶ اسفند ۱۴۰۱دریافت ۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ تیر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: نماینده مجلس جراحی