عکس/ وضو گرفتن امام خمینی(ره) در بیابان

عکس/ وضو گرفتن امام خمینی(ره) در بیابان

فردا
فردا - ۶ فروردین ۱۳۹۲


منابع خبر