بیانیه حزب اعتماد ملی استان تهران؛ اعتراض به بهره‌برداری‌های جناحی از مظلومیت مردم فلسطین

کلمه - ۳ مرداد ۱۳۹۳

چکیده :متأسفانه برخی از رسانه های داخلی که کارنامه سیاهی در سانسور و سرکوب و حمایت از نقض حقوق بشر دارند بی شرمانه و کاسب کارانه مدعی شده اند که جریان های اصلاح طلب و رسانه های مستقل نسبت به پوشش خبر و همدردی با مردم فلسطین سهل انگاری کرده اند. متاسفانه این جریان به جای حمایت همه جانبه و بی شائبه نسبت به مردم فلسطین از پرونده مظلومیت فلسطین،بهره برداری جناحی کرده و خون مردم مظلوم فلسطین را به ثمن بخس قدرت طلبی جناحی می فروشد....

شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران بیانیه ای را در خصوص تهاجم رژیم صهیونیستی اسرائیل به سرزمین مظلوم و محصور غزه منتشر کرد.

به گزارش سحام٬ در بخشی از این بیانیه آمده:‌”تداوم این وضعیت از این حقیقت تلخ پرده بر می دارد که انسان مدعی تمدن و فرهنگ و دینداری با انواع ترفند و حیله های عوام فریبانه به کشتار همنوعان خود مشغول است بدون آنکه انسان های دیگر برای فریادرسی آنان فعالیت موثری را فرجام دهند.”

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

با گذشت بیش از هجده روز از حمله رژیم سرکوبگر اسرائیل علیه اهالی مظلوم و محصور غزه، فلسطینیان علیه هجوم چند جانبه این رژیم تا بن دندان مسلح، شرافتمندانه مقاومت می کنند. در حالیکه در این مدت،برخی نهادهای بین المللی و مجامع سیاسی کوشش هایی را برای میانجی گری و ایجاد آتش بس، معطوف داشته اند هیچ یک از این اقدامات موفق نبوده است و کماکان ارتش اسرائیل و میلیشیا وابسته به آن علیه ساکنان نوار غزه به ترک تازی و جنایت مشغولند .

تداوم این وضعیت از این حقیقت تلخ پرده بر می دارد که انسان مدعی تمدن و فرهنگ و دینداری با انواع ترفند و حیله های عوام فریبانه به کشتار همنوعان خود مشغول است بدون آنکه انسان های دیگر برای فریادرسی آنان فعالیت موثری را فرجام دهند. از آنجایی که رژیم غاصب اسرائیل با ادعای برقراری امنیت داخلی و به شیوه های مختلف شهروندان فلسطینی را به خاک و خون می کشد بسیاری از مجامع بین المللی از این ترفند استقبال کرده و هیچ قطعنامه ای را در جهت بازدارندگی و محکومیت آنان صادر نمی کند و متأسفانه این فرایند خونبار در مقاطع مختلف تاریخی تکرار می شود.

در واقع مردم فلسطین با مقاومت خود علیه ظلم ، تبعیض و جنایت ایستاده اند و دفاع از این فضائل انسانی در هر فرهنگ و تمدن بشری قابل احترام و ستودنی است . شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران با حمایت کامل از مقاومت کم نظیر مردم فلسطین اعلام می دارد : ظلم ، جنایت و بی قانونی و سرکوب شهروندان که جزء تفکیک ناپذیر حکومت های دیکتاتور و رژیم های ضد انسانی است هیچگاه تداوم نمی یابد «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» و انسان صاحب کرامت با تمسک به عدالت و حق طلبی سیاهی شب ظلم را به سپیدی صبح آزادی دگرگون خواهد ساخت.

فراتر از روزهای محنت باری که بر فلسطینیان می گذرد متأسفانه برخی از رسانه های داخلی که کارنامه سیاهی در سانسور و سرکوب و حمایت از نقض حقوق بشر دارند بی شرمانه و کاسب کارانه مدعی شده اند که جریان های اصلاح طلب و رسانه های مستقل نسبت به پوشش خبر و همدردی با مردم فلسطین سهل انگاری کرده اند.

متاسفانه این جریان به جای حمایت همه جانبه و بی شائبه نسبت به مردم فلسطین از پرونده مظلومیت فلسطین،بهره برداری جناحی کرده و خون مردم مظلوم فلسطین را به ثمن بخس قدرت طلبی جناحی می فروشد.

ما اعضای حزب اعتماد ملی وظیفه انسانی خود می دانیم از حقوق تمامی انسانها « بدون تقسیم بندی جغرافیایی، نژادی، مذهبی و به گروههای خودی و غیر خودی در مقابل جنگ طلبان افراطی و کسانیکه حقوق بین الملل و حقوق بشر را تمکین نمی کنند ، حمایت نماییم.

از این رو با ابراز همدردی خالصانه و فارغ از اغراض جناحی امیدواریم مقاومت پرشور و حق طلبانه اهالی غزه به ثمر نشسته و سرمشق تمامی انسان های آزاده و آزادیخواه در مسیر مقاومت باشد.

شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران

منابع خبر