تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی

بداغی: هیچ زمانی نظارت بر اجرای قانون اساسی لغو نشده است
خبرگزاری جمهوری اسلامی
جنبش راه سبز - ۲ اسفند ۱۳۹۰

 جـــرس: محمود احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را وظیفه خاص خود بعنوان رییس دولت توصیف کرد و از تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی خبر داد و گفت: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، روز سه شنبه در مراسم آغاز به‌کار سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونی بسیار مترقی است و با اعلام اینکه به زودی گفتگویی مشروح درباره قانون اساسی با ملت خواهد داشت، تصریح کرد: فصول آزادی ، استقلال ، امنیت و سایر فصول قانون اساسی هر یک در جای خود بسیار مترقی و مهم هستند و به عنوان مثال در قانون اساسی تاکید شده است که به بهانه آزادی نباید امنیت ملی به خطر بیفتد اما در ادامه تاکید شده است که به بهانه تامین امنیت ملی حتی با وضع قانون نمی توان آزادی را محدود کرد.

رییس دولت با اشاره به بخش هایی از مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفت: در بخشی از جلسات تدوین قانون اساسی عده ای خواستار گنجانده شدن موادی شدند تا بر اساس آن زمانی که منافع و امنیت ملی کشور اقتضاء می کند ، روش هایی برای اعتراف گرفتن از متهمان در قانون پیش بینی شود اما شهید بهشتی به عنوان رییس جلسه به شدت با این موضوع مخالفت می کند.

وی با تاکید دوباره بر لزوم صیانت قاطعانه از قانون اساسی گفت : قانون اساسی جمهوری اسلامی ، ماموریتی ویژه در اصل ۱۱۳ به رییس جمهور محول کرده است تا به نمایندگی از ملت و به عنوان خادم ملت وظیفه اختصاصی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته باشد .

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه همه باید به قانون اساسی پایبند باشند چرا که هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست، گفت :‌اینکه عده ای عنوان می کنند که رییس جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است ، تفسیر غلطی است چرا که وظایف کشوری رییس جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رییس جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه های کشور را شامل می شود .

وی تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کیلومتر خواهد رسید.

احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را وظیفه خاص خود بعنوان رییس دولت توصیف کرد و اظهار داشت : البته این به معنای آن نیست که دیگران از این وظیفه مستثنی هستند بلکه همه مکلفند قانون اساسی را اجرا کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند .

رییس دولت از همه حقوقدانان و متولیان امور اداره کشور خواست تا هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را یاری کنند و تاکید کرد: بالاترین امر به معروف ، امر به اجرای قانون اساسی و صیانت از آن است .

احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به قانونی که مجلس تصویب کرده و در آن نهاد قانونگذاری کشور را مامور تنقیح قوانین معرفی کرده، تصریح کرد : یکی از اقدامات لازم و موثر برای آینده این است که قانون و چهارچوبی برای شیوه قانونگذاری ، تهیه شود که امیدوارم این مهم با کمک و همکاری دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس بتوانند هر چه سریعتر در یک همکاری تنگاتنگ قوانین کشور را منقح کرده و مجموعه ای جامع و روشن از قوانین کشور ارایه نمایند.

وی بدون توجه و رویکرد به قانون گریزی و قانون شکنی دستگاه اجرایی کشور، عادلانه بودن، جامع و مانع تدوین شدن و استفاده از حکیم ترین و عالم ترین افراد برای قانونگذاری ها را از ویژگی های لازم برای قانون خوب برشمرد و گفت: هر قدر قانون از عدالت،‌ فاصله بگیرد به همان نسبت جامعه دچار خسران می شود و از آنجا که برنامه های اداره کشور بر مبنای قانون طراحی می شوند ، اگر قانونی نوشته شود که هر روز نیاز به اصلاح داشته باشد ، اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد .

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

فردا - ۲ اسفند ۱۳۹۰