قالیباف: کسری بودجه، ام المصائب اقتصادی کشور است

فردا - ۱۲ آذر ۱۳۹۹

رئیس مجلس:بودجه در مجلس با هدف رفع برخی اشکالات ساختاری در خصوص ساختار بودجه و مباحث مالیاتی بررسی خواهد شد.

نظارت دقیق بر نظم مالی به ویژه در بخش مصارف بودجه و توجه به واقعی بودن و پایداری منابع بودجه، مد نظر مجلس خواهد بود تا برخی ریخت‌وپاش‌ها و بی‌نظمی‌های بودجه‌ای سر و سامان بگیرد و نگرانی‌ای مردم در این خصوص کاهش پیدا کند.

کد ویدیو دانلود

الفیلم الأصلی

منابع خبر