موج سواری با سرعت ۱۲۰ در آزادراه تبریز- زنجان

موج سواری با سرعت ۱۲۰ در آزادراه تبریز- زنجان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ آبان ۱۳۹۹دریافت ۷ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۳ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ آبان ۱۳۹۹