خوش بین به نشست شورای حکام هستیم/ پرونده PMD بسته می‌شود

خوش بین به نشست شورای حکام هستیم/ پرونده PMD بسته می‌شود
خدمت
خدمت - ۱۶ آذر ۱۳۹۴

به گزارش خدمت؛ عباسعلی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش آمانو در مورد پرونده هسته‌ای ایران، گفت: ما این گزارش را به این دلیل مثبت می‌دانیم که در طول ۲ دهه گذشته که آژانس گزارشات مختلفی را در مورد پرونده هسته‌ای ایران ارایه می‌کرد، گزارش به این مثبتی نداشتیم.

وی با بیان اینکه گزارش اخیر نیز دارای نقاط ابهام است، اظهار کرد: در دو جای گزارش به قبل از سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۹ برگشته شده است و موضوعاتی مطرح شده است که با دکترین ما نمی‌خواند و به همین دلیل نیز ما بر روی آن اعتراض داریم؛ اما در مجموع گزارش را مثبت می‌دانیم.

وی تاکید کرد: هدف ما این بوده است که شورای حکام پرونده پی.ام.دی. ما را ببندد؛ اگر پرونده PMD بسته شود، ما با آن کار داریم.

وی تاکید کرد: موافقین و مخالفین برجام، در رابطه با گزارش آمانو ممکن است اختلاف داشته باشند؛ اما این دو طیف، یعنی هم مخالفان و موافقان برجام، یک نقطه مشترک را در دو هفته آینده پیگیری می‌کنند و آن این است که گزارش شورای حکام در مورد پرونده PMD مثبت باشد.

منصور آرانی تاکید کرد: برای ما در حال حاضر اصل گزارش آژانس نیست، بلکه نشست شورای حکام و بسته شدن پرونده PMD است.

وی در ارزیابی از اینکه نشست شورای حکام به نفع ایران و پرونده PMD خواهد بود، گفت: ان‌شاالله پرونده PMD بسته می‌شود.

منبع: شبستان

منابع خبر