حسین فریدون به مرخصی رفت

فردا - ۲۸ مهر ۱۳۹۸

حسین فریدون که صبح روز چهارشنبه ۲۴ مهر برای تحمل محکومیتش به ۵ سال حبس راهی زندان اوین شده بود، به مرخصی رفت

منابع خبر
حسین فریدون به مرخصی رفت فردا - ۲۸ مهر ۱۳۹۸