اعتراض و انصراف والدین ستار بهشتی از روند رسیدگی به پرونده فرزندشان

پیک ایران - ۲۷ آذر ۱۳۹۲

هفته گذشته به رغم اینکه تعدادی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین حاضر شدند در پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد.

به گزارش سحام نیوز، در همین ارتباط٬ پدر و مادر ستار بهشتی در نامه ای به دادستانی تهران ضمن اعتراض به رای صادره٬ از ادامه روند رسیدگی به پرونده کشته شدن فرزندشان انصراف دادند.

ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت بود که پلیس سایبری ناجا او را آبان‌ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان براثر شکنجه درگذشت.

در حالی که خانواده وی معتقدند او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانیان هم‌بند با ستار بهشتی نیز شهادت داده‌اند که او شکنجه شده بود، اما پزشکی قانونی می‌گوید مرگ او در اثر شکنجه نبوده است.

در بخشی از این نامه آمده است :

اینجانبان گوهرعشقی وسرداربهشتی مادروپدرشادروان ستاربهشتی درخصوص پرونده فرزندمان که در قرارگاه پلیس فتا زیرشکنجه های بازجوستواندوم اکبرتقی زاده دراثرخونریزیهای داخلی به فیض شهادت درراه آزادی نایل گردید وپرونده بشماره ب/ ۹۱۰۹۱۸ درشعبه یک بازپرسی دادسرای جنایی تهران با کوششِ وکیل ما خانم گیتی پورفاضل پیگیری وعلیرغم مستندات پرونده که قتل بصورت عمد بوده لیکن مقامات قضایی تشخیص قتل شبه عمد دادند تا با دیه خون جوان ناکاممان پایمال شود به استحضارمی رسانیم.

... ازآنجا که ما اولیاء دَم ستاربهشتی قصد فروش خون فرزندمان رابه پول نداریم لذاازشکایت به این دلیل اجتناب میورزیم که متوجه گشته ایم دستهایی درکارند تا خون جوان بیگناه وناکاممان را پایمال کنند که تا حال چنین کردند ومانیزمجازاتشان رابه خداوند یکتا وامیگذاریم که دادگری بی همتاست وبراین باورپای میفشاریم که خون بیگناه دامنگیرخواهدبود وامیدواریم درزنده بودنمان آن را به چشم ببینیم که آدمکشان حرفه ای دست پرورده چگونه به کیفرکرداراهریمنیشان میرسند تا دستمان ازگوربیرون نماند. درپایان افزون برآنچه دربالا آمد یادآوری میکنیم که ما برای نگهداشت وپاسداری ازخاک کشورمان و تداوم بخشیدن به باورهای انسانسازنیاکانمان که جهانیان را شیفته این فرهنگ انسان محوری کرده است ستارهای بسیاری را درراهش داده ورسالت خودرا ادا کرده ایم ومیدانیم که پس ازرفتن زمستان تنها رو سیاهی است که بزغال خواهد ماند بنابراین ما دنیا دیدگان سپید موی ، سپید روی هم ازدنیا خواهیم رفت و آینده رابه جوانانی ازگونه ستارها خواهیم سپردتا خلف زادگانی باشندبرای میهنی که هزاران سال است نامش برتارک تاریخ میدرخشدوازین دست نشیبهارا بسیارازسرگذرانیده وبازخودرابه فرازکشانیده وهرگز ازپای ننشسته است .

 

منابع خبر

مهمترین اخبار

بی بی سی فارسی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز