محکومیت جلوه جواهری به شش ماه حبس تعزیری، تغییر برای برابری

 جلوه جواهری به شش ماه حبس تعزيری محکوم شد
رادیو فردا
گویا - ۱۰ مهر ۱۳۸۸

این در حالی است که برخی ازبازداشت شدگان همان روز از این اتهام تبرئه شده اند و پرونده آنها نیز به دادگاه عمومی ارجاع شده است. .متاسفانه اتهام عنوان شده در رای صادره با کیفر خواست مغایرت داشته و رای مزبور بدون توجه به دفاعیات جواهری و وکیل وی صادر شده است. رای دادگاه به وکیل پرونده ابلاغ نشده و پس از مراجعه وی به دفتر شعبه و تقاضای کتبی از ریاست و دفتر شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب برای ابلاغ متن رای هیچ پاسخی دریافت نکرده و مجبور به مطالعه متن رای در دفتر شعبه شد و این موضوع برخلاف ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. جلوه جواهری ۱۰ آذر ماه ۱۳۸۷ نیز به بهانه فعالیت در سایت تغییر برای برابری، بازداشت شده بود. ویی پس از دریافت احضاریه ای از سوی دادسرای شعبه یک امنیت تهران، به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و پس از بازجویی به اتهاماتی چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سایت تغییر برای برابری " متهم شد.

"این در حالی است که برخی ازبازداشت شدگان همان روز از این اتهام تبرئه شده اند و پرونده آنها نیز به دادگاه عمومی ارجاع شده است"قرار وثیقه جلوه ۵۰ میلیون تومان بود که پس از تحمل ۳۰ روز حبس در بند عمومی زندان اوین و با اعلام خانواده وی مبنی بر ناتوانی از تامین این وثیقه سنگین با ضمانت بانکی ۵ میلیون تومانی آزاد شد. این فعال حقوق زنان همچنین ۱۱ اردیبشهت ماه ۱۳۸۸ نیز در منزلش دستگیر شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت همسرش، کاوه مظفری به بهانه شرکت در تجمع روز جهانی کارگر منزل وی را تفتیش کرده و جلوه جواهری را نیز به زندان اوین منتقل کردند.اتهام این فعال حقوق زنان « اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کمپین یک میلیون امضا و تجمع و تبانی» اعلام شد. وی ۱۷ خرداد ماه با قرار کفالت۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد

منابع خبر