دنیای ورزش؛ از قهرمانی استرالیا تا افرادی که در قایق پارویی فریاد می کشند

چرا ما نتوانیم با همسایگان خود به تفاهم مشابهی برسیم؟ طبیعی است که این چشم انداز پیش شرطهائی دارد که شامل استقلال کشورها، استقرار دموکراسی و جدائی دین از دولت است و علاوه بر آن نیازمند کار فرهنگی دراز مدت است که پلشتی های شووینیتسی موجود را، در دنیای ایران، عرب و ترک بزداید
اخبار روز
یورو نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

مهمترین اخبار ورزشی جهان در هفته ای که گذشت، در آسیا قهرمانی استرالیا در جام جهانی بود و در اروپا، قهرمانی فرانسه در جام جهانی هندبال. *فرانسه؛ حاکم…

منابع خبر