سولژنیتسین؛ سرخورده از کمونیسم و لیبرالیسم

خبرگزاری فارس - ۲۶ شهریور ۱۳۹۵

هویت فرهنگی و سکولاریسم، شکوه میرزادگی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » معنای این پرسش ها آن است که «هویت فرهنگی» می تواند با مخاطرات بسیار روبرو شود. و ما نیز، در طول تاریخ، با همه ی پست و بلندها و جنگ ها و ضایعات طبیعی و غیرطبیعی، که در مورد هویت فرهنگی هر مردمی پیش می آید، زمان هایی - هرچند اندک - بوده اند که هویت فرهنگی خود را در خطر دیده ایم.

منابع خبر