ببینید | انهدام تانک جدایی طلبان توسط ارتش اوکراین!

خبر آنلاین - ۱۸ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۱۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

آفتاب - ۶ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

ایسنا - ۱۸ خرداد ۱۴۰۱