روایتی از شکار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سامانه پدافندی سوم خرداد

روایتی از شکار پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سامانه پدافندی سوم خرداد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ تیر ۱۴۰۱دریافت ۳۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۴ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۴ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۶ اسفند ۱۴۰۰

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۴ تیر ۱۴۰۱