سردار سلیمانی "جرف الصخر" را هم آزاد کرد +تصاویر

سردار ایرانی"جرف‎الصخر" را آزاد کرد/تصاویر

فردا
جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۳

سیدمحمدطباطبائی جانشین دبیرکل گروه عصائب اهل الحق و سردار سلیمانی

منابع خبر