امروز ترس اسرائیل حضور ما در کنار مرز جولان است

امروز ترس اسرائیل حضور ما در کنار مرز جولان است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۱ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: اسرائیل جولان

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰