دلیل قرار نگرفتن نام خسرو حیدری در لیست ۱۸ نفره اعلام شد

خبرگزاری فارس - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

دلیل خط خوردن خسرو حیدری از لیست ۱۸ نفره استقلال با وجود رهایی از مصدومیت، اعلام شد.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز