عربستان: قیمت نفت افزایش می یابد

جهان نیوز - ۳۰ آذر ۱۳۹۳

علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی می‌گوید مطمئن است که بازار نفت بهبود می‌یابد و قیمت نفت بهتر خواهد شد. آقای النعیمی، یکی از دلایل کاهش قیمت نفت را نتیجه « کمبود همکاری» از سوی کشورهای اصلی تولید کننده نفت سازمان اوپک خواند. وزیر نفت عربستان سعودی همچنین آنچه‌را اطلاعات گمراه کننده و طمع سوداگران می‌خواند از دیگر دلایل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نام برد. علی النعیمی گفته است که کشورهای خارج از سازمان اوپک در نهایت متوجه اهمیت همکاری برای دستیابی به یک قیمت متعادل برای نفت خواهند شد. او همچنین ادعاها مبنی بر اینکه کاهش قیمت نفت، تصمیمی سیاسی از سوی عربستان سعودی بوده را رد کرد و تاکید کرد که سیاست این کشور تنها بر مبنای «اصول اقتصادی» است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه و ایران، که اقتصادهایشان به فروش نفت وابسته است، پیشتر از توطئه‌هایی در بازار نفت برای پایین آوردن قیمت خبر داده بودند. 

منابع خبر