وزیر ورزش ایران از مجلس کارت زرد گرفت

امضای ۵۰ نماینده مجلس برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان
خدمت
بی بی سی فارسی - ۷ مهر ۱۳۹۴

مجلس ایران پس اینکه از پاسخ‌های محمود گودرزی وزیر ورزش ایران به سوال‌های احمد شوهانی نماینده ایلام در مورد "وضعیت فساد در ورزش و رسیدگی به امور جوانان" قانع نشد و برای اولین بار به او کارت زرد داد

منابع خبر