۱۸:۱۷ - اجرای طرح ردیابی داروهای گران قیمت

18:17 - اجرای طرح ردیابی داروهای گران قیمت
خبر خونه
خبر خونه - ۲۸ آذر ۱۳۹۳

به گزارش مهر، انوشیروان محسنی افزود: در این طرح این نوع داروها با ثبت در سامانه اینترنتی ردیابی می شوند تا از ورود مجدد آنها به چرخه خرید و فروش جلوگیری شود و برای بیمار استفاده شوند.

وی ادامه داد: در راستای طرح تحول نظام سلامت، افراد بیکار، بی مسکن، دارای تغذیه نامناسب، مستعد بیماری و افرادی که زیر پوشش بیمه نیستند و توان پرداخت هزینه های درمانی خود را نداشتند زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

محسنی بندپی با بیان اینکه از۸ میلیون و ۵۰۰هزار نفری که برای بیمه سلامت ثبت نام کرده اند به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دفترچه بیمه تعلق گرفته است، گفت: اکنون ۷۰۰ قلم داروی سرطان و۴۰ قلم دارو در بخش نازایی زیرپوشش این بیمه هستند.

وی، زیر پوشش قرار دادن خدمات دندانپزشکی در قالب ۲۰خدمت برای افراد زیر ۱۴ سال و تعهدات پیرامون درمان معتادان را از بسته های پایه بیمه سلامت برشمرد و گفت: اعتبار بخشی به افزایش تعهدات بسته پایه بیمه خدمات سلامت از مهمترین راهبردهای این سازمان است.

محسنی بندپی افزود: «آی تی» محور کردن خدمات بیمه ای و نهادینه شدن راهنمایان بالینی در ارائه خدمات درمانی،از دیگر برنامه های در دست اقدام سازمان بیمه سلامت ایران است

منابع خبر