قول ایروانی به قاضی صلواتی برای تسویه تسهیلات بانکی گروه عظام

قول ایروانی به قاضی صلواتی برای تسویه تسهیلات بانکی گروه عظام
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۰ تیر ۱۳۹۹

ایروانی موسس و مالک گروه عظام پاسخ داد: بله صد درصد. دولت قرار است نرخ ارز را در مصوبه‌ای اعلام کند هر وقت اعلام کند من بلافاصله آن را می‌پردازم. من به دنبال توافق هستم. ۲۱ میلیون درهم ظرف یک ماه به بانک مسکن داده‌ایم منتظر هستم بانک مسکن بدهی من را اعلام کند تا آن را پرداخت کنم.

۱۷۱۷

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۸ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۹