شهرداری ارومیه جزو مدعیان قهرمانی لیگ برتر والیبال است

شهرداری ارومیه جزو مدعیان قهرمانی لیگ برتر والیبال است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ روز قبلپیمان اکبری در گفتگو با مهر، درباره آغاز تمرینات تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: بازیکنان حدود چهار ماه از فضای تمرینی به دور بودند و از آمادگی جسمانی خارج شدند. فصل بدنسازی است و با توجه به اینکه هیچ رویداد ملی نیز برگزار نشد، برنامه ریزی خود را برای هشت هفته در نظر گرفته ایم که بیشتر آن بر روی تمرینات بدنسازی تمرکز دارد. دو هفته پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر نیز بازی های تدارکاتی را برای بازیکنان در نظر گرفته ایم که به مرز آمادگی برسند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه درباره تیم اظهار داشت: تقریباً در تمام پست ها، بازیکنان را گرفته ایم و تیم تکمیل شده است. با توجه به بودجه و شرایطی که در اختیار داشتیم، سعی کردیم تیم را ببندیم.

"پیمان اکبری در گفتگو با مهر، درباره آغاز تمرینات تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: بازیکنان حدود چهار ماه از فضای تمرینی به دور بودند و از آمادگی جسمانی خارج شدند"

وی در پایان درباره هدف تیم ارومیه خاطرنشان کرد: ارومیه همانند سایر تیم ها دوست دارد مدعی قهرمانی باشد. چند تیم مانند ارومیه مدعی قهرمانی هستند و ما نیز می توانیم قهرمان شویم.

منابع خبر