اخوان ثالث بر مزار حافظ شیراز/عکس

اخوان ثالث بر مزار حافظ شیراز/عکس

فردا
فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

مهدی اخوان ثالث در «حافظیه» بر مزار حافظ شیرازی سال ۱۳۴۴ .

منابع خبر
اخوان ثالث بر مزار حافظ شیراز جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳