اخوان ثالث بر مزار حافظ شیراز/عکس

اخوان ثالث بر مزار حافظ شیراز/عکس

فردا
فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

مهدی اخوان ثالث در «حافظیه» بر مزار حافظ شیرازی سال ۱۳۴۴ .

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳