گذری بر سیر خانواده پیش از دوران معاصر / شماره اول گاهنامه عمومی، تخصصی «نقش جامعه» منتشر شد

گذری بر سیر خانواده پیش از دوران معاصر / شماره اول گاهنامه عمومی، تخصصی «نقش جامعه» منتشر شد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۵ روز قبلبه گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، 

به همت انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنرکرمان شماره اول گاهنامه عمومی، تخصصی «نقش جامعه» منتشر شد.

در شماره اول گاهنامه عمومی، تخصصی «نقش جامعه» به مدیر مسئولی سعید رجبی و سردبیری علیرضا رضایی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی پرداخته می‌شود.

از جمله موضوعاتی که در این نشریه مطالعه می‌کنید، می توان به موضوع کرونا و نهاد خانواده،تحلیل داستان توکیو، اشتغال زنان و اعتماد آشنایان و غریبه ها اشاره کرد.

برای مشاهده این نشریه اینجا را کلیک کنید.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز