دست‌بند و پابند زدن به متهم نباید سلیقه‌ای باشد

دست‌بند و پابند زدن به متهم نباید سلیقه‌ای باشد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱دریافت ۷ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: دست بند پابند متهم