توکلی اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را منتشر کرد/ جهانگیری چه چیزی را تکذیب کرد؟!

توکلی اسناد تخلف دولت روحانی در برداشت از صندوق توسعه ملی را منتشر کرد
خدمت
جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

بنده به عنوان خادم ملت به شما مردم و نمایندگانتان راست گفتم و آن چه گفتم درست بود. و اساسا در آن موضعگیری قصد متهم کردن آن یا این دولت را نداشتم بلکه هدف مقابله با بی انضباطی مالی و دفاع از صندوق بود. من با قانون شکنی و بی انضباطی مالی که از عوامل مهم فساد نابود کننده است سخت مخالف بوده و هستم ...

منابع خبر