ترکیه اتحادیه اروپا را در 'سوفاگیت' مقصر دانست

ترکیه اتحادیه اروپا را در 'سوفاگیت' مقصر دانست
بی بی سی فارسی
پیک ایران - ۶ روز قبل

 ترکیه اتحادیه اروپا را در 'سوفاگیت' مقصر دانست 


ترکیه، اتحادیه اروپا را در ماجرای نبودن صندلی برای رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مقصر دانسته است.

در دیدار اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل، رئیس شورای اروپا با رجب طیب اردوغان، برای خانم فون در لاین صندلی در نظر گرفته نشده بود که این اقدام با واکنش‌های منفی و انتقادهای فراوانی مواجه شد و نوک عمده این انتقادها متوجه دولت ترکیه بود.

مولود چاوش اوغلو امروز از طرح آنچه "اتهام‌های ناعادلانه‌" در این ماجرا خواند انتقاد کرد و گفت شیوۀ چینش صندلی‌ها از سوی اروپایی‌ها پیشنهاد شده بود.

در اتاقی که این سه نفر وارد آن شدند، فقط دو صندلی در کنار پرچم‌های اتحادیه اروپا و ترکیه قرار داده شده بود. اردوغان و میشل پس از ورود به اتاق روی صندلی‌ها نشستند، در حالی که خانم فون در لاین که موقعیتی برابر با آنها دارد، ایستاد.

اورزولا فون در لاین پس از این که دریافت برای او صندلی نگذاشته‌اند، با صدایی حاکی از تعجب، دستانش را به نشانه آزردگی از هم باز کرد. در نهایت او روی یک مبل، دورتر از اردوغان و میشل، و روبروی مولود چاوش اوغلو نشست که از نظر دیپلماتیک هم‌سطح او نبود.

مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به انتقادها گفته است پروتکل‌ها در این دیدار "مطابق خواسته طرف اروپایی رعایت شد." او گفته است "چیدمان صندلی‌ها برای پاسخگویی به خواسته‌ها و پیشنهادهای آنها طراحی شد."

قرار بود دیدار رهبران بلندپایه اتحادیه اروپا و ترکیه به موقعیتی برای بهبود روابط طرفین تبدیل شود اما پس از انتشار ویدیوی این دیدار، ماجرایی که به سوفاگیت مشهور شده، باعث رد و بدل شدن انتقادها میان طرفین شد.

شارل میشل، پس از آن که متوجه شد صندلی برای رئیس کمیسیون اروپا تهیه نشده، به اورزولا فون در لاین نگاه کرد اما همچنان روی صندلی خود باقی ماند. او ترکیه را مقصر این ماجرا معرفی کرده است. شارل میشل در یک پست فیسبوکی گفت: "تفسیر سفت و سخت قوانین پروتکل توسط مقامات ترکیه باعث ایجاد وضعیت ناراحت کننده شد."

البته خود شارل میشل هم با انتقادهایی مواجه شده است.

در این دیدار قرار بود رهبران اروپایی درباره وضعیت حقوق زنان در ترکیه گفت‌و‌گو کنند.

اورزولا فون در لاین پس از دیدار با رئیس‌جمهوری ترکیه گفت در مذاکراتش با اردوغان، "به طور مفصل" در باره حقوق زنان صحبت کرده است.

ترکیه اخیرا از کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی خارج شد که این اقدام با انتقادهای فراوانی مواجه شد.

منبع: بی بی سی

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

.

ترکیه اتحادیه اروپا را در 'سوفاگیت' مقصر دانست

برای اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا صندلی نبود

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

برای اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا صندلی نبود

ترکیه، اتحادیه اروپا را در ماجرای نبودن صندلی برای رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مقصر دانسته است.

در دیدار اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل، رئیس شورای اروپا با رجب طیب اردوغان، برای خانم فون در لاین صندلی در نظر گرفته نشده بود که این اقدام با واکنش‌های منفی و انتقادهای فراوانی مواجه شد و نوک عمده این انتقادها متوجه دولت ترکیه بود.

مولود چاوش اوغلو امروز از طرح آنچه "اتهام‌های ناعادلانه‌" در این ماجرا خواند انتقاد کرد و گفت شیوۀ چینش صندلی‌ها از سوی اروپایی‌ها پیشنهاد شده بود.

در اتاقی كه این سه نفر وارد آن شدند، فقط دو صندلی در كنار پرچم‌های اتحاديه اروپا و تركيه قرار داده شده بود. اردوغان و میشل پس از ورود به اتاق روی صندلی‌ها نشستند، در حالی که خانم فون در لاین که موقعیتی برابر با آنها دارد، ایستاد.

خانم فون در لاین پس از این که دریافت برای او صندلی نگذاشته‌اند، با صدایی حاکی از تعجب، دستانش را به نشانه آزردگی از هم باز کرد. در نهایت او روی یک مبل، دورتر از اردوغان و میشل، و روبروی مولود چاوش اوغلو نشست که از نظر دیپلماتیک هم‌سطح او نبود.

مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به انتقادها گفته است پروتکل‌ها در این دیدار "مطابق خواسته طرف اروپایی رعایت شد." او گفته است "چیدمان صندلی‌ها برای پاسخگویی به خواسته‌ها و پیشنهادهای آنها طراحی شد."

قرار بود دیدار رهبران بلندپایه اتحادیه اروپا و ترکیه به موقعیتی برای بهبود روابط طرفین تبدیل شود اما پس از انتشار ویدیوی این دیدار، ماجرایی که به سوفاگیت مشهور شده، باعث رد و بدل شدن انتقادها میان طرفین شد.

شارل میشل، پس از آن که متوجه شد صندلی برای رئیس کمیسیون اروپا تهیه نشده، به خانم فون در لاین نگاه کرد اما همچنان روی صندلی خود باقی ماند. او ترکیه را مقصر این ماجرا معرفی کرده است. شارل میشل در یک پست فیسبوکی گفت: "تفسیر سفت و سخت قوانین پروتکل توسط مقامات ترکیه باعث ایجاد وضعیت ناراحت کننده شد."

البته خود آقای میشل هم با انتقادهایی مواجه شده است.

منبع تصویر، EPA/Turkish presidency

توضیح تصویر،

دو صندلی برای سه رهبر

در این دیدار قرار بود رهبران اروپایی درباره وضعیت حقوق زنان در ترکیه گفت‌و‌گو کنند.

خانم فون در لاین پس از دیدار با رئیس‌جمهوری ترکیه گفت در مذاکراتش با آقای اردوغان، "به طور مفصل" در باره حقوق زنان صحبت کرده است.

ترکیه اخیرا از کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی خارج شد که این اقدام با انتقادهای فراوانی مواجه شد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

ترکیه اتحادیه اروپا را در 'سوفاگیت' مقصر دانست

برای اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا صندلی نبود

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر،

برای اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا صندلی نبود

ترکیه، اتحادیه اروپا را در ماجرای نبودن صندلی برای رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه مقصر دانسته است.

در دیدار اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و شارل میشل، رئیس شورای اروپا با رجب طیب اردوغان، برای خانم فون در لاین صندلی در نظر گرفته نشده بود که این اقدام با واکنش‌های منفی و انتقادهای فراوانی مواجه شد و نوک عمده این انتقادها متوجه دولت ترکیه بود.

مولود چاوش اوغلو امروز از طرح آنچه "اتهام‌های ناعادلانه‌" در این ماجرا خواند انتقاد کرد و گفت شیوۀ چینش صندلی‌ها از سوی اروپایی‌ها پیشنهاد شده بود.

در اتاقی كه این سه نفر وارد آن شدند، فقط دو صندلی در كنار پرچم‌های اتحاديه اروپا و تركيه قرار داده شده بود. اردوغان و میشل پس از ورود به اتاق روی صندلی‌ها نشستند، در حالی که خانم فون در لاین که موقعیتی برابر با آنها دارد، ایستاد.

خانم فون در لاین پس از این که دریافت برای او صندلی نگذاشته‌اند، با صدایی حاکی از تعجب، دستانش را به نشانه آزردگی از هم باز کرد. در نهایت او روی یک مبل، دورتر از اردوغان و میشل، و روبروی مولود چاوش اوغلو نشست که از نظر دیپلماتیک هم‌سطح او نبود.

مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به انتقادها گفته است پروتکل‌ها در این دیدار "مطابق خواسته طرف اروپایی رعایت شد." او گفته است "چیدمان صندلی‌ها برای پاسخگویی به خواسته‌ها و پیشنهادهای آنها طراحی شد."

قرار بود دیدار رهبران بلندپایه اتحادیه اروپا و ترکیه به موقعیتی برای بهبود روابط طرفین تبدیل شود اما پس از انتشار ویدیوی این دیدار، ماجرایی که به سوفاگیت مشهور شده، باعث رد و بدل شدن انتقادها میان طرفین شد.

شارل میشل، پس از آن که متوجه شد صندلی برای رئیس کمیسیون اروپا تهیه نشده، به خانم فون در لاین نگاه کرد اما همچنان روی صندلی خود باقی ماند. او ترکیه را مقصر این ماجرا معرفی کرده است. شارل میشل در یک پست فیسبوکی گفت: "تفسیر سفت و سخت قوانین پروتکل توسط مقامات ترکیه باعث ایجاد وضعیت ناراحت کننده شد."

البته خود آقای میشل هم با انتقادهایی مواجه شده است.

منبع تصویر، EPA/Turkish presidency

توضیح تصویر،

دو صندلی برای سه رهبر

در این دیدار قرار بود رهبران اروپایی درباره وضعیت حقوق زنان در ترکیه گفت‌و‌گو کنند.

خانم فون در لاین پس از دیدار با رئیس‌جمهوری ترکیه گفت در مذاکراتش با آقای اردوغان، "به طور مفصل" در باره حقوق زنان صحبت کرده است.

ترکیه اخیرا از کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی خارج شد که این اقدام با انتقادهای فراوانی مواجه شد.

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز