رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور شد

تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۳

محمدامین رضازاده با حکم وزیر کشور به عنوان مدیرکل سیاسی این وزارتخانه منصوب شد.

به گزارش فارس محمد امین رضازاده با حکم وزیر کشور به عنوان مدیرکل سیاسی این وزارتخانه منصوب شد.

مدیرکل سیاسی جدید وزارت کشور از نیروهای باتجربه این وزارتخانه و جزو هیات علمی دانشگاه است.

منابع خبر
رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور شد جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۳
مدیرکل سیاسی وزارت کشور منصوب شد عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳
رضازاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور شد خبرگزاری فارس - ۳ آبان ۱۳۹۳