شرط پرداخت یارانه نقدی به زوج‌های جوان

عصر ایران - ۲ اسفند ۱۳۹۳

به گفته ایزدی در صورتی که کمیسیون ماده(۱۰) متقاضیان را نیازمند دریافت یارانه تشخیص دهد حتما به سامانه سازمان هدفمندی وصل شده و یارانه آنها واریز می شود، همانطوری که تاکنون هم تعداد زیادی از آنها وصل شده اند

منابع خبر