آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسماً آغاز شد
بی بی سی فارسی
یورو نیوز - ۱۳ بهمن ۱۳۹۲

مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه در سراسر کشور آغاز شد. در این انتخابات که روز شانزدهم فروردین برگزار می شود یازده نفر برای…

    

منابع خبر
آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان یورو نیوز - ۱۳ بهمن ۱۳۹۲