افزایش ۱۰ درصدی مبلغ قبض آب مشترکان

توافق وزارت نیرو و شورای‌شهر برای افزایش 10 درصدی ...
آفتاب
خبر آنلاین - ۱۸ مهر ۱۳۸۸

اقتصاد > صنعت  - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از توافق وزارت نیرو و شورای شهر برای افزایش ۱۰ درصدی مبلغ قبض آب مشترکان برای طرح آبرسانی در استان تهران خبر داد. محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: اگرچه تغییری در تعرفه های آب تا قبل از طرح هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد نخواهد داشت اما وزارت نیرو با همکاری شورای شهر، مشارکتی برای طرحهای خود در نظر گرفته است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: این طرح با همکاری شورای شهر و مجوز وزیر سابق نیرو، اجرایی شده است. این مشارکت، طبق قانون صورت می‌ گیرد و از مردم درخواست می شود تا حداکثر ۱۰ درصد نسبت به رقم پرداختی در قبض خود، در طرحهای توسعه ای آب مشارکت کنند. وی این طرح را گام خوبی دانست که در طرحهای توسعه ای مشارکت مردم را به همراه دارد.

"اقتصاد > صنعت  - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از توافق وزارت نیرو و شورای شهر برای افزایش ۱۰ درصدی مبلغ قبض آب مشترکان برای طرح آبرسانی در استان تهران خبر داد"به گفته عطارزاده، ‌مردم هم اکنون درحال مشارکت در این پروژه ها هستند که مقداری از کمبود منابع مالی بخش آب کشور را جبران می کند، البته وزارت نیرو امیدوار است که با استفاده از برخی تسهیلات بین المللی نظیر بهره گیری از منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی،‌بتواند طرحها را توسعه دهد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مشارکت به دلخواه مردم صورت می گیرد، اظهار داشت: این افزایش در قالب تبصره ماده ۳ قانون بودجه صورت می گیرد که در قبضها لحاظ می شود. عطارزاده در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه اگر مردم نخواهند در این طرحها مشارکت کنند، تکلیف چیست؟ پاسخ داد: بالاخره این مشارکت در مقابل خدماتی است که مردم دریافت می کنند و از سوی شوای شهر پیش بینی شده است، شورای شهر متشکل از نمایندگان مردم هستند که به نمایندگی از مردم، این بحث را پذیرفته اند، وزارت نیرو نیز تحت نظارت شورای شهر، این خدمات را انجام می دهد. وی تاکید کرد: پولی که از مردم بابت این تبصره دریافت می شود، دقیقا به جایی می رود که برای مردم هزینه شود. عطارزاده این رقم را ۱۰ درصد هر قبض عنوان کرد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز