مصوبه دولت برای کاهش تشریفات گمرکی و ‌رفع موانع ترانزیت

ایسکا نیوز - ۱۴ مهر ۱۳۸۸

به گزارش روز چهارشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور را تصویب کردند.بر اساس آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، ترانزیت خارجی کالا صرفاً مشمول تعریف مذکور در ماده (۱) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ است. کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری و قبل از خروج از گمرک مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کنند. زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد کیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید می‌ شود. زمان سفر کامیونهای حامل کالاهای ترافیکی تابع ضوابط خاص خود است.نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظفند مشخصات کامیونهایی را که برای آنها پروانه تردد صادر می شود، با ذکر نام کالا و مبدأ و مقصد آن در پایان هر روز به طریق مقتضی به نیروی انتظامی ارسال کنند. کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی باید دقیقاً در مسیر تعیین‌ شده در پروانه تردد حرکت کنند.چنانچه وسیله نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی در طول مسیر به علت نقص فنی یا دلایل موجه دیگر متوقف شود، باید طبق تبصره‌های (۲)، (۳) و (۴) ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران عمل کرده و مدارک مربوط را در طول مسیر همراه داشته باشد.

"کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمرکی و بارگیری و قبل از خروج از گمرک مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کنند"سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مسیرهای ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا در مسیر‌های مذکور نظارت لازم را بر کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی به عمل آورده و در صورت انحراف کامیونها از مسیر، ضمن هدایت آنها به مسرهای تعیین شده، مراتب را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است مسیرهای ترانزیتی را با نصف تابلوی خاص مشخص کند. همچنین در صورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط، علاوه بر جریمه رانندگی مقرر، متخلفان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از یک ماه تا یک سال از فعالیت در امر حمل و نقل بین‌المللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم می‌ شوند. بر اساس آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، فک پلمب و بازرسی کامیونهای حامل محمولات ترانزیتی جز در موارد مقرر در ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.ضمنا نیروی انتظامی در بنادر امام خمینی، شهید رجایی و شهید باهنر مطابق با ساعت کاری بنادر مذکور در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یک نر با لباس شخصی صرفاً برای مهر کردن پروانه تردد وسیله نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی (پروانه صادر شده از سوی نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مستقر کرده تا به هنگام خروج وسیله نقلیه از گمرک پروانه یاد شده را مهر کند. واحدهای اجرایی نیروی انتظامی در طول مسیر صرفاً پروانه تردد وسیله نقلیه را کنترل و مهر می‌ کنند و از مطالبه دگیر مدارک مربوط و کنترل آنها خوداری می‌ کنند، مگر در موارد ظن قوی که طبق ماده (۸) عمل می‌ کنند.

واحدهای اجرایی کنترل‌کننده طول مسیر بر حسب بعد مسافت حداکثر سه واحد خواهند بود. اسامی واحدهای اجرایی کنترل کننده پروانه تردد در طول مسیر، توسط نیروی انتظامی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و گمرک معرفی می‌ شوند.مفاد از ماده شامل کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی که از بنادر و مرزهای زمینی بارگیری یا وارد می‌شوند، می‌گردد.شرکت های حمل و نقل بین‌المللی ترانزیت کننده اجازه بارگیری وسایط نقلیه غیر تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه کتبی دفتر مرکزی شرکتی که کامیون، تحت پوشش آن است. شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی در صورت نیاز به استفاده زا کامیون یا کامیونهای خطوط داخلی لازم است درخواست کتبی خود را به یکی از شرکتهای حمل و نقل داخلی دارای مجوز فعالیت معتبر اعلام و پس از معرفی کتبی کامیون یا کامیونها از سوی شرکت حمل و نقل داخلی، مبادرت به بارگیری و درخواست صدور پروانه تردد کند.طبق آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، هرگونه دخالت سازمانها و یا دستگاههای غیرمسوول برای ایجاد محدودیت در امر ترانزیت خارجی ممنوع است.**مصادیق قاچاق کالای ترانزیت خارجیبر اساس آیین‌نامه روان‌سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور، مصادیق قاچاق کالای ترانزیت خارجی بر اساس قانون امور گمرکی و قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران شامل ۵ مورد ذیل است:۱ ـ خارج نکردن کالای ترانزیت خارجی به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج کالا.۲ ـ تعویض کالای ترانزیتی، کسر آن یا اضافه کرده به آن.۳ ـ خارج نکردن کالای ترانزیتی از کشور که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است. ۴ ـ تخلف موضوع تبصره (۲) ماده (۱۳) این آیین‌نامه و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره (۳) ماده یاد شده.۵ ـ خروج کالای ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمرکی از اماکن گمرکی یا اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی.در ضمن، چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیت کننده به تشخیص مراجع ذیصلاح قضایی مباشرت یا دخالتی در آن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمی‌ شود و پس از کشف کالای سرقت شده، بلافاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیت‌کننده تحویل داده می‌شود و در صورت عدم کشف کلا، نسبت به اخذ حقوق ورودی آن اقدام می‌شود.همچنین رانندگانی که مبادرت به حمل کالای ترانزیتی می کنند، چنانچه شخصاً با مشارکت صاحبان کالا و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق کالای مربوط کنند و یا در اثر سهل‌انگاری آنها کالا سرقت و یا حیف و میل شود، منوط به احراز تخلف وی در مراجع ذی‌صلاح، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط از یک تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین‌المللی و حمل کالاهای ترانزیتی محروم می‌ شوند. در مواردی که شرکت حمل و نقل ترانزیت کننده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا است، ولی چنانچه بر حسب رأی نهایی مراجع قضایی محکوم شود، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط برحسب نظر کمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین‌المللی و حمل و نقل کالاهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم می‌ شوند.

"سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است مسیرهای ترانزیتی را با نصف تابلوی خاص مشخص کند"سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است تیرپارک‌های لازم در مسیرهای ترانزیتی کشور را تکمیل کند. توقف کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی فقط در تیرپارکها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای مجاز است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اسامی تیرپارک ها یا نقاط تعیین شده برای توقف کامیونهای حامل کالای ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا اقدامات انتظامی در جهت خروج و ورود آنها به صورت موردی انجام پذیرد.کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی که در خارج از تیرپارکها و نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توقف نمایند، توسط نیروی انتظامی به نقاط مذکور هدایت می‌ شوند. این تصویب‌نامه به تأیید رئیس جمهوری رسیده است. و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است./۵.

منابع خبر