دونالد ترامپ هوادارانش را به واکسینه شدن تشویق کرد

دونالد ترامپ هوادارانش را به واکسینه شدن تشویق کرد
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

دونالد ترامپ هوادارانش را به واکسینه شدن تشویق کردیک ساعت پیش

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

دونالد ترامپ سال پیش عملیات "وارپ اسپید" را برای تسریع تولید واکسن راه انداخت

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هواداران خود در حزب جمهوری خواه را به زدن واکسن کووید-۱۹ ترغیب کرده و گفته این اقدام را توصیه می کند.

او در مصاحبه ای گفت که واکسن های کرونا "ایمن وموثر هستند."

پایگاه هواداران محافظه‌کار آقای ترامپ یکی از گروه هایی است که در برابر واکسیناسیون مقاومت می کند.

آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش با این انتقاد روبرو بود که همه گیری را کمرنگ جلوه می دهد.

  • بایدن: شمار قربانیان کرونا در آمریکا ممکن است به ۶۰۰ هزار نفر برسد
  • دونالد ترامپ: واکسن کرونای مُدرنا برای استفاده در آمریکا مجوز گرفت
  • ترامپ از طرح ضربتی تهیه واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۰ خبر داد

برنامه واکسیناسیون کرونا پیش از پایان دوران ریاست جمهور آقای ترامپ شروع شده بود.

پیش از این کلیه روسای جمهور سابق آمریکا - علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور کنونی - مردم را به زدن واکسن تشویق کرده بودند.

آقای ترامپ و همسرش ملانیا در ماه ژانویه در کاخ سفید واکسینه شدند.

آقای ترامپ روز سه شنبه در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت: "من آن را توصیه می کنم."

"من آن را به خیلی ها که تمایلی به واکسن زدن ندارند توصیه می کنم و راستش خیلی از اینها کسانی هستند که به من رای دادند."

نظرسنجی اخیر شبکه سی بی اس حاکیست که یک سوم هواداران حزب جمهوری خواه در صورت ارائه واکسن از آن استفاده نخواهند کرد. این رقم برای دمکرات ها ۱۰ درصد است.

آقای ترامپ یک روز بعد از آن اظهار نظر می کرد که جو بایدن نسبت به بی رغبتی برخی از محافظه کاران به واکسینه شدن ابراز سرخوردگی کرد.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: "اگر آقای ترامپ فردا بخواهد با صراحت بیشتری درباره ایمنی و کارآیی واکسن حرف بزند، مسلما ما استقبال می کنیم."

او افزود: "همه روسای جمهور سابق دیگر ... در کمپین های عمومی شرکت کرده است. آنها برای این کار نیازی به دعوتنامه رسمی نداشتند."

  • مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا: افرادی که واکسن زدند می‌توانند بدون ماسک با هم ملاقات کنند
  • همه بزرگسالان در آمریکا تا پایان ماه آینده برای تزریق واکسن 'واجد شرایط خواهند بود'
  • بریتانیا ادعای اتحادیه اروپا درباره صادرات واکسن را 'کاملا غلط' خواند
  • کنگره طرح ۱.۹ تریلیون دلاری جو بایدن برای 'نجات آمریکا از کرونا' را تصویب کرد
  • از زمان شیوع کرونا وزیر بهداشت برزیل چهار بار تغییر کرده است

دونالد ترامپ هوادارانش را به واکسینه شدن تشویق کرد

دونالد ترامپ سال پیش عملیات "وارپ اسپید" را برای تسریع تولید واکسن راه انداخت
توضیح تصویر،

دونالد ترامپ سال پیش عملیات "وارپ اسپید" را برای تسریع تولید واکسن راه انداخت

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هواداران خود در حزب جمهوری خواه را به زدن واکسن کووید-۱۹ ترغیب کرده و گفته این اقدام را توصیه می کند.

او در مصاحبه ای گفت که واکسن های کرونا "ایمن وموثر هستند."

پایگاه هواداران محافظه‌کار آقای ترامپ یکی از گروه هایی است که در برابر واکسیناسیون مقاومت می کند.

آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش با این انتقاد روبرو بود که همه گیری را کمرنگ جلوه می دهد.

برنامه واکسیناسیون کرونا پیش از پایان دوران ریاست جمهور آقای ترامپ شروع شده بود.

پیش از این کلیه روسای جمهور سابق آمریکا - علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور کنونی - مردم را به زدن واکسن تشویق کرده بودند.

آقای ترامپ و همسرش ملانیا در ماه ژانویه در کاخ سفید واکسینه شدند.

آقای ترامپ روز سه شنبه در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت: "من آن را توصیه می کنم."

"من آن را به خیلی ها که تمایلی به واکسن زدن ندارند توصیه می کنم و راستش خیلی از اینها کسانی هستند که به من رای دادند."

نظرسنجی اخیر شبکه سی بی اس حاکیست که یک سوم هواداران حزب جمهوری خواه در صورت ارائه واکسن از آن استفاده نخواهند کرد. این رقم برای دمکرات ها ۱۰ درصد است.

آقای ترامپ یک روز بعد از آن اظهار نظر می کرد که جو بایدن نسبت به بی رغبتی برخی از محافظه کاران به واکسینه شدن ابراز سرخوردگی کرد.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: "اگر آقای ترامپ فردا بخواهد با صراحت بیشتری درباره ایمنی و کارآیی واکسن حرف بزند، مسلما ما استقبال می کنیم."

او افزود: "همه روسای جمهور سابق دیگر ... در کمپین های عمومی شرکت کرده است. آنها برای این کار نیازی به دعوتنامه رسمی نداشتند."

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false" />

دونالد ترامپ هوادارانش را به واکسینه شدن تشویق کرد

دونالد ترامپ سال پیش عملیات "وارپ اسپید" را برای تسریع تولید واکسن راه انداخت
توضیح تصویر،

دونالد ترامپ سال پیش عملیات "وارپ اسپید" را برای تسریع تولید واکسن راه انداخت

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هواداران خود در حزب جمهوری خواه را به زدن واکسن کووید-۱۹ ترغیب کرده و گفته این اقدام را توصیه می کند.

او در مصاحبه ای گفت که واکسن های کرونا "ایمن وموثر هستند."

پایگاه هواداران محافظه‌کار آقای ترامپ یکی از گروه هایی است که در برابر واکسیناسیون مقاومت می کند.

آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش با این انتقاد روبرو بود که همه گیری را کمرنگ جلوه می دهد.

برنامه واکسیناسیون کرونا پیش از پایان دوران ریاست جمهور آقای ترامپ شروع شده بود.

پیش از این کلیه روسای جمهور سابق آمریکا - علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور کنونی - مردم را به زدن واکسن تشویق کرده بودند.

آقای ترامپ و همسرش ملانیا در ماه ژانویه در کاخ سفید واکسینه شدند.

آقای ترامپ روز سه شنبه در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت: "من آن را توصیه می کنم."

"من آن را به خیلی ها که تمایلی به واکسن زدن ندارند توصیه می کنم و راستش خیلی از اینها کسانی هستند که به من رای دادند."

نظرسنجی اخیر شبکه سی بی اس حاکیست که یک سوم هواداران حزب جمهوری خواه در صورت ارائه واکسن از آن استفاده نخواهند کرد. این رقم برای دمکرات ها ۱۰ درصد است.

آقای ترامپ یک روز بعد از آن اظهار نظر می کرد که جو بایدن نسبت به بی رغبتی برخی از محافظه کاران به واکسینه شدن ابراز سرخوردگی کرد.

جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت: "اگر آقای ترامپ فردا بخواهد با صراحت بیشتری درباره ایمنی و کارآیی واکسن حرف بزند، مسلما ما استقبال می کنیم."

او افزود: "همه روسای جمهور سابق دیگر ... در کمپین های عمومی شرکت کرده است. آنها برای این کار نیازی به دعوتنامه رسمی نداشتند."

&config=http://www.bbc.co.uk/worldservice/scripts/core/2/emp_jsapi_config.xml?212&relatedLinksCarousel=false&embedReferer=http://www.bbc.co.uk/persian/&config_settings_language=en&config_settings_showFooter=false&domId=emp-15228070&config_settings_autoPlay=true&config_settings_displayMode=standard&config_settings_showPopoutButton=true&uxHighlightColour=0xff0000&showShareButton=true&config.plugins.fmtjLiveStats.pageType=t2_eav1_Started&embedPageUrl=$pageurl&messagesFileUrl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/emp/3/vocab/en.xml&config_settings_autoPlay=false">

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز