انگلیس: ایران نباید برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد

انگلیس:  ایران نباید برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱ دی ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین، دومینیک راب در توئیتی نوشت:

امروز با اعضای برجام دیدار داشتم و در این دیدار به وضوح روشن کردم که ایران نباید توسعه برنامه هسته‌ای خود را که اخیرا اعلام کرد، اجرایی کند. انجام چنین کاری فرصت‌های پیشرفت را که امیدواریم در سال ۲۰۲۱ شاهد آن باشیم، تضعیف می‌کند.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر