سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا می‌شود

رادیو فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۳

شورای عالی اداری ایران در جلسه روز دوشنبه خود، با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استانی، موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کار با ادغام دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» انجام می‌شود. محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در سال ۸۶ خورشیدی منحل کرد، اما دولت حسن روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، وعده داده بود که این سازمان را زنده کند

منابع خبر