شیشه‌کشی یک معتاد در متروی تهران (+عکس)

عکس: مصرف شیشه در متروی تهران
گویا
عصر ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۴

خانواده ایرانی -در هفته های گذشته، بحث معضلات معتادان شوش و دروازه غار و ساماندهی آنها، بسیار سر زبان ها افتاده است. شهرداری هم طرحی برای ساماندهی آنها دارد. اما این طرح به اعتقاد برخی از کارشناسان ازجمله تعدادی از اعضای شورای شهر، موجب کوچ معتاد از بوستان های محله هرندی به مناطق دیگر شهر می شوند

منابع خبر
عکس: مصرف شیشه در متروی تهران گویا - ۳۰ آبان ۱۳۹۴