مقامهای ایران مانع حرکت دومین کاروان دریایی همبستگی با بحرین شد

عکس/ دومين کاروان دريايی «همبستگی با مردم بحرين »  بسیجی ها و طلااب بازگردانده شد
پیک ایران
رادیو فردا - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

مقامهای جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر مانع حرکت دومین کاروان دریایی همبستگی با مردم بحرین به سمت بحرین شدند و دو کشتی حامل ۱۲۰ نفر به ایران بازگشتند. به گزارش پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، اعضای کاروان نامه های حمایت ایران از مردم بحرین را به خلیج فارس ریخته اند. مهدی اقراریان، دبیر کل جمعیت یاوران انقلاب اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود که مقصد اعضای این کاروان حرکت به سمت مرزهای بحرین و رساندن نامه ها و پیام های ملت ایران به دست ملت بحرین است. پیشتر در اردیبهشت ماه، گشت دریایی نیروی انتظامی از حرکت دو لنج حامل دانشجویان متحصن به سوی بحرین جلوگیری کرده و هر دو لنج را به ساحل ایران بازگردانده بودند

منابع خبر