دو رهبر رژیم خمر سرخ به حبس ابد محکوم شدند

اتهام، دو میلیون قتل در کامبوج/ رای دادگاه سازمان ملل، حبس ابد
عصر ایران
صدای آلمان - ۱۶ مرداد ۱۳۹۳

دادگاهی با حمایت سازمان ملل روز پنجشنبه دو تن از رهبران سابق خمرهای سرخ در کامبوج را به اتهام نسل کشی ویتنامی ها و کشتار مسلمانان به حبس ابد محکوم کرد.به گزارش ایرنا، دومین بخش از این دادگاه از روز چهارشنبه هفته گذشته در ˈپنوم پنˈ آغاز و به اتهامات این افراد طی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ میلادی به جرم قتل دستکم دو میلیون نفر رسیدگی شد. دادگاه هر دو متهم را به حبس ابد محکوم کرد. این دادگاه در سال ۱۳۹۰ خورشیدی نیز سه نفر از اعضای ارشد خمرهای سرخ که حدود چهل سال پیش در این کشور حکومت می کردند را به پای میز محاکمه کشاند.تخلیه اجباری مردم از محل سکونت و انتقال به اردوگاه های کار روستایی، برده داری، قتل گروهی و جنایت علیه بشریت از جمله اتهامات سران خمرهای سرخ در کامبوج است. ˈنئون چیˈ نظریه پرداز اصلی رژیم کمونیستی کامبوج و ˈخیو سامفانˈ رهبر این رژیم که متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستند در دادگاه امروز محاکمه و محکوم شدند.ˈنیل نانˈ قاضی دادگاه از متهمان خواست از خود دفاع و در صورت اعتراض موارد آن را مطرح کنند، اما این افراد که ۸۸ سال و ۸۳ سال دارند، واکنشی از خود نشان ندادند. گزارش شبکه خبری آسیا حاکیست در صورت اعتراض این دو نفر، احکام مورد تجدیدنظر قرار می گیرد، اما به دلیل جنایات انجام شده همچنان در بازداشت خواهند بود.کشتار جمعی بیش ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار مسلمان و ۲۰ هزار ویتنامی از اتهامات نسل کشی این دو فرد است.اتهامات دیگری مانند مرگ تا دو میلیون نفر بر اثر گرسنگی، کار اجباری و یا اعدام افراد طی سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ توسط حکومت خمرهای سرخ علیه این دو نفر مطرح شد.

"براساس موافقتنامه ای این دادگاه مستقل با مشارکت بین المللی برگزار شد، اما قوانین کامبوج در آن قابل اجرا است.این دادگاه پنج قاضی دارد که سه قاضی آن کامبوجی هستند"خمرهای سرخ طی کمتر از چهار سال حکومت بر کامبوج موجب مرگ حدود دو میلیون نفر شدند. با پایان حکومت خمرها در سال ۱۹۷۹ میلادی، جنگ داخلی تا سال ۱۹۹۸ دامنگیر کامبوج در جنوب شرق آسیا شد.حکومت وقت کامبوج در سال ۱۹۹۷ از سازمان ملل خواست برای تشکیل دادگاهی به منظور تعقیب رهبران ارشد خمرهای سرخ کمک کند و سال ۲۰۰۳ موافقتنامه ای در این زمینه میان دولت کامبوج و سازمان ملل منعقد شد. براساس موافقتنامه ای این دادگاه مستقل با مشارکت بین المللی برگزار شد، اما قوانین کامبوج در آن قابل اجرا است.این دادگاه پنج قاضی دارد که سه قاضی آن کامبوجی هستند. ریاست دادگاه نیز بر عهده یک قاضی از کامبوج است.

منابع خبر