ثبت شدیدترین «زلزله خاموش» جهان در تهران

جهان نیوز - ۲۰ آذر ۱۳۹۲

مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناختی سازمان زمین شناسی با اشاره به این که ۳۰۰ دشت اصلی کشور در معرض فرونشست هستند از ثبت رکورد بیشترین نرخ فرو نشست درجهان به میزان ۳۶ سانتی‌متر در دشت تهران خبر داد.

منابع خبر