زمان نشست خبری ۶ سرمربی در هفته هشتم لیگ برتر

فردا - ۲۲ مهر ۱۳۹۴سایت سازمان لیگ: نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته هشتم لیگ برتر در سالن روابط عمومی سازمان لیگ به شرح زیر برگزار می شود:

پنجشنبه ۲۳ مهر 94 

زمان نشست خبری سرمربی راه آهن- ساعت 13 

زمان نشست خبری سرمربی پرسپولیس- ساعت ۱۳:۳۰

زمان نشست خبری سرمربی صبای قم –ساعت ۱۴

زمان نشست خبری سرمربی سایپای تهران-ساعت ۱۴:30 

زمان نشست خبری سرمربی استقلال اهواز 15 

زمان نشست خبری سرمربی ذوب آهن ۱۵:30 

گفتنی است دیدارهای  این هفته لیگ برتر در روزهای پنجشنبه ۲۳ مهر و  جمعه ۲۴ مهر برگزار می‌شود.

منابع خبر
اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر؛ فوتبالی‌ترین - ۲۲ مهر ۱۳۹۴
هفته اول لیگ برتر فوتسال پارس فوتبال - ۲۲ مهر ۱۳۹۴