همه دستگاه‌های فرهنگی باید مردم سالار باشند

همه دستگاه‌های فرهنگی باید مردم سالار باشند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: مردم سالار دستگاه فرهنگی

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۸ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰