برای غلام پیروانی دعا کنیم

برای غلام پیروانی دعا کنیم
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ روز قبل

پس از عمل جراحی داخلی پیروانی در یکی از بیمارستان های شیراز کلیه های او از کار افتاده و فعلا با دستگاه تنفس می کند.

سید محمد هادی آیت اللهی از دوستان نزدیک پیروانی در گفت و گو با خبرنیوز این خبر را تایید کرد.

۱۷۱۷

منابع خبر