گردهمایی چپ‌های اروپا؛ با آرزوی یک "اروپای دیگر"

صدای آلمان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

هیئت ۷۰ نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا که ۲۵ نفر از آنها عالی رتبه هستند، فردا در تهران حضور می یابند و در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات، وعده تأسیس دفتر اتحادیه قاره سبز در ایران داده شده است، تا شرایط تجارت با کشورمان تسهیل شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز