ارزیابی نقش آمریکا در آزادسازی موصل

ارزیابی نقش آمریکا در آزادسازی موصل
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

پس از آزادی موصل آمریکا تلاش کرده است تا آزادی آن را به‌عنوان یکی از مصادیق مبارزه موفق خود با تروریسم معرفی نماید.

منابع خبر
ارزیابی نقش آمریکا در آزادسازی موصل جهان نیوز - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
ارزیابی نقش آمریکا در آزادسازی موصل خبرگزاری فارس - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶