جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز جمعه دوم خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی روز جمعه دوم خرداد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول پخش مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش به ترتیب در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است.

متوسطه دوره اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢: ٣٠ درس فارسی ونگارش پایه چهارم

ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس هدیه هاو پیام‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس حسابان١ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی ٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس فارسی ٢ پایه ١١ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧: ٣٠ درس فارسی ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

جدول پخش شبکه ۴ سیما

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ دانش فنی پایه-مسائل مربوط به سطح و حجم - پایه١٠- رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ نصب و راه اندازی سیستم‌های رایانه‌ای - پایه١٠- رشته شبکه و نرم افزار رایانه - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵ تا ٨: ١٠ رنگ‌های پوششی-پایه ١٢ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه‌ای و پایه١١ رشته تزئینات داخلی چوبی کاردانش

ساعت ٨: ١٠ تا ٨:۴٠ پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب -پایه١١-رشته شبکه و نرم افزار رایانه‌ای -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی٢-پایه١١- مشترک بین شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٣٠برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠: ٠٠ درس دین و زندگی ٢ - پایه١١- رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠: ٣٠ درس تاریخ معاصر -پایه١١- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٠: ٣٠ تا ١١ درس فلسفه٢ پایه ١٢ - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

آموزش از راه دور دانش‌آموزان در ایام تعطیلی مدارس، به علت پیشگیری شیوع کرونا، از روز شنبه ۱۰ اسفند٩٨ در شبکه آموزش سیما آغاز شد. برنامه تلویزیونی آموزش مکمل در شبکه ۴ نیز به دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته های فنی حرفه ای وکاردانش می پردازد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز