رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به محکومیت ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروسازی: «می‌خواهیم متخلفان را نقره‌داغ کنیم»

اخبار مرتبط

خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ آبان ۱۴۰۱