۳۵ سال زندان برای افشاگر اطلاعات محرمانه ارتش آمریکا

بردلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

دادگاه روز چهارشنبه بردلی منینگ، را به دلیل افشای صدها هزار اسناد محرمانه دیپلماتیک و نظامی آمریکا، به ۳۵ سال زندان محکوم کرد.دادگاه روز چهارشنبه بردلی منینگ، را به دلیل افشای صدها هزار  اسناد محرمانه دیپلماتیک و نظامی آمریکا، به ۳۵ سال زندان محکوم کرد. به گزارش سی ان ان، آقای منینگ همچنین با «بدنامی از ارتش» اخراج شد. وی پیشتر از اتهام کمک به دشمن تبرئه شده بود. محاکمه  بردلی منینگ سرباز آمریکایی که متهم به افشای اطلاعات محرمانه از طریق دادن انتقال آن به وب سایت « ویکی لیکس» بود، از روز دوشنبه، سیزدهم خرداد ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بردلی منینگ متهم به انتقال بیش از هفتصد هزار مدرک و سند محرمانه شده بود.

"محاکمه  بردلی منینگ سرباز آمریکایی که متهم به افشای اطلاعات محرمانه از طریق دادن انتقال آن به وب سایت « ویکی لیکس» بود، از روز دوشنبه، سیزدهم خرداد ماه آغاز شد"«بردلی منینگ»  که ۲۵ سال دارد، سربازی است که در بخش تحلیل اطلاعاتی نیروهای مسلح آمریکا انجام وظیفه می کرد. وی متهم به افشای اطلاعات در سایت « ویکی لیکس» است که در سال ۲۰۱۰ واکنش شدید دولت آمریکا را در پی داشت. «بردلی منینگ» در سال ۲۰۱۰ هنگام انجام وظیفه در عراق بازداشت شد. « ویکی لیکس» در همان سال بخشی از این اسناد محرمانه از جمله پیام ها و مکاتبات میان برخی دیپلمات های آمریکایی را منتشر کرد. دولت آمریکا در زمان انتشار این مکاتبات به آن اعتراض کرده و گفت افشای این اطلاعات محرمانه «نه تنها منافع ملی و اسرار حساس نظامی کشور، که جان نیروهای مسلح و سایر کارمندان دولت» را به خطر می اندازد.

«جولین آسانژ» از بنیانگذاران وب سایت « ویکی لیکس» توسط دادگاه در سوئد به آزار و توهین جنسی متهم شده است و دولت بریتانیا قرار بود وی را به آن کشور مسترد کند. وی از زمان اعلام تصمیم مقامات بریتانیایی در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور درشهر لندن پناهنده شده است. آقای آسانژ اتهاماتی را که در سوئد علیه وی مطرح شده تکذیب کرده و مدعی است که مجموعه این اقدامات اهداف سیاسی داشته و به این وسیله می خواهند رسانه ها و وب سایت های افشاگر را به سکوت وادار کنند. «بردلی منینگ» در جلسه مقدماتی محاکمه خود که در ماه فوریه (حدود چهارماه پیش) برگزار شد، ده مورد از اتهام های ساده تری که علیه وی اعلام شده پذیرفت. وی در آن جلسه تاکید کرد که هدف وی از دادن این اطلاعات به «ویکی لیکس» به جریان انداختن مباحث در مورد سیاست های نظامی و خارجی آمریکا بوده است.

منابع خبر