اعتراض پلاکاردی یک نماینده به تفاهم لوزان

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

مهر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران که جایگاه وی در ردیف حمید رسایی و روح الله حسینیان دیگر نمایندگان تهران در کرسی های مجلس قرار دارد، با بالا گرفتن پلاکاردی به نوعی اعتراض خود نسبت به تفاهم نامه لوزان را اعلام کرد.

این پلاکارد متن اصل ۱۵۳ قانون اساسی بود که بر اساس آن هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگی و ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است.

منابع خبر